درباره ما

با توجه به سرعت روز افزون صنعت الکترونیک در کشور وهمچنین تخصصی تر شدن فرایند مونتاژ بردهای الکترونیک یکی از مشکلات عمده ی طراحان ، مهندسان و تولید کنندگان تجهیزات الکترونیک  نبود یک مرکز تخصصی در زمینه مونتاژ بردهای الکترونیکی در شرق کشور احساس گردید، به همین منظورشرکت تراشه صنعت مهام در جهت رفع این نیاز و به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای  کمک به مهندسان در جهت تولید و مونتاژنمونه های اولیه و  مونتاژ بردهای الکترونیکی پیشرفته در تیراژ پایین و متوسط تاسیس گردید.